www.Srbija4x4.com
Home Page
Lista članova
Novosti
Forum
Galerija
Ankete
Tekstovi
Internet Linkovi
Ko je prisutan
11 korisnika je prisutno (1 korisnika čita Novosti)

Članovi: 0
Gosti: 11

dalje...


Dešavanja : Srpski Sportski Off-Road Savez
Postavio jeepteam dana 4/3/2017 21:28:14 (736 čitanja)
Dešavanja

OFF-ROAD SAVEZ SRBIJE Raspisuje otvoreni šampionat za 2017 godinu.
KALENDAR TAKMIČENJA:

  • 1. 28-29.01.2017 Amnk "SANDZAK OFF ROAD"Novi Pazar
  • 2. 20-21.05.2017 Amk "AHILIJE 4x4" Arilje
  • 3. 29,30-09-01.10.2017 Amk" JEEP TEAM "Požega
  • 4. 27,28,29-10.2017 Amk"DŽIPERI GM" Gornji Milanovac
  • 5. 01,02,03-12.2017 amk "EXTREM 015" loznica

Ukoliko dodje do izmena,bicete blagovremeno obavesteni.

PRAVILNIK o OFF ROAD RALLY-u TERENSKIH VOZILAOsnovne odredbe Clan 1.

Komisija za auto, moto I karting sport SRPSKOG SPORTSKOG OFF ROAD SAVEZA ovim pravilnikom utvrdjuje osnove odrzavanja takmicenja u OFF-ROAD RALLY-u na osnovama opsteg Pravinika o auto spotru Srpskih saveza i klubova, Medjunarodnog sportskog pravinika FIA/ FISA I odgovarajucih njihovih dodataka.
Komisija za auto, moto I karting sport svojom odlukom utvrdjuje kalendar takmicenja za narednu godinu,imenuje organizatore, te sa istima sklapa ugovor o medjusobnim pravima I obavezama.

Clan 2.

Na svkom pojedinacnom takmicenju proglasavaju se rezultati posada, ekipa klubova i ekipa sponzora, a ukoliko se odrze najmanje cetiri takmicenja i zadovolje uslovi iz Pravilnika o sportu. Rezultati za sampionat ce se bodovati po sledecem sistemu:

Odrzana takmicenja boduju se
4 takmicenja 3 takmicenja
5 takmicenja 3 takmicenja
6 takmicenja 4 takmicenja
7 takmicenja 5 takmicenja
8 takmicenja 6 takmicenja
9 takmicenja 7 takmicenja
10 takmicenja 8 takmicenja

Clan 3.

Za plasman po klasama bodovanje ce se vrsiti na sledeci nacin:

Mesto 1 2 3 4 5 6 7 8
Bodovi 25 18 15 12 10 8 6 4

Clan 4.

Na kraju svakog takmicenja organizator je obavezan da u rezultatima naznaci puna imena I prezimena vozaca- suvozaca, vozila AMD/AMK i sve podatke propisane pravilnikom, kao I vremena postignuta na svakom specijalnom ispitu. Plasman vozaca i suvozaca, odredjuje se na kraju takmicenja prema ukupnom zbiru kaznenih sekundi-bodova. Posada koja ima najmanji zbir kaznenih sekundi-bodov zauzima prvo mesto, a dalje slede posade sa vecim brojem kaznenih sekundi-bodova. U slucaju da vise posada ima isti zbir kaznenih sekundi-bodova , bolja ce biti ona posada koja ima bolje vreme na prvom specijalnom ispitu, a ako je i to isto onda ce se racunati bolje vreme na drugom SI I tako redom. Plasman klubova (AMK/AMD) odredjuje se na osnovu zbira bodova koje su za plasmane u svojim klasama osvojile najvise tri najbolje plasirane posade iz doticnog kluba (AMK/AMD)
U slucaju istog broja bodova na nekom takmicenju bolji plasman imace klub:
a) cije posade imaju vise boljih mesta
b) cije posade koje se boduju za klub imaju manji zbir kaznenih sekundi-bodova


Clan 5.

Kod odrzavanja specijalnih ispita (SI) organizator je duzan da preduzme odgovarajuce radnje predvidjene zakonom, pravilnicima FIA, i pravilnikom SSOS-a.
1. Onemoguciti pristup vozila trecih lica
2. obezbediti prisustvo sudija I redara na kriticnim delovima staze
3. vozila za pomoc I zatvaranje staze
4. odgovarajuci sIstem radio veze za rukovodjenje takmicenjem
Organizator takmicenja mora da raspolaze oglasnom tablom za objavljivanje biltena I rezultata.

Clan 6.

Svako pojedinacno takmicenje u pogledu sportskih elemenata mora da ispunjava sledece uslove:
1. Duzina itinerera iznosi najmanje 40 kilometara
2. Ukupna duzina pojedinih specijalnih ispita nemoze biti manja od 700 metara I ne veca od 10 kilometara.
3. Broj SI nemoze biti manji od 3, a isti SI ne moze se voziti vise od dva puta u istom smeru.
4. SI se odrzavaju na putevima sa makadamskom podlogom I zemljanim putevima, kao I ostalim terenima (sljunak,pesak)
5. Prosecne brzine na pojedinim etapama nesmeju biti vece od 50 km/h
6. Specijalni brzinski ispiti koji se voze na zatvorenim delovima itinerera, nemaju ogranicenje brzine.

Organizator je duzan da prodje sve specijalne ispite. Organizator je obavezan da pribavi odobrenje od nadleznog organa MUP-a za odrzavanje javnih skupova. Organizator je duzan da na SI obezbedi uslove za odrzavanje takmicenja. Staze koje se nalaze van kategorisanih puteva, moraju biti vidno obelezene (trakama, konopcima, gumama) a na tim mestima moraju biti obezbedjani sportski funkcioneri koji ce evidentirati svako kracenje staze, sto povlaci penalizaciju ili diskvalifikaciju sa takmicenja shodno pravilniku SSOS-a.

Uslovi za takmicare
Clan 7.

Pravo ucesca na takmicenju za sampionat Srbije imaju svi ucesnici koji poseduju vozacku dozvolu “B” kategorije, I vozac I suvozac. Svi takmicari moraju imati licnu opremu (kaciga, kombinezon, I td. Preporucuju se oprema propisana FIA dodatkom za auto-rally takmicenja). Nije dozvoljeno koriscenje slemova rudarskih, biciklistickih I dr. Minimum kacige je, kaciga koja pokriva glavu I usi.
Ucesnici turistickog dela rally-a moraju posedovati vozacku dozvolu “B” kategorije (odnosi se samo na vozace), kao I popunjen I potpisan obrazac izjave da voze na sopstvenu odgovornost.
Ucesnici turistickog dela rally-a nemogu voziti specijalne brzinske ispite.
Ucesce stranih drzavljana na Sampionatu Srbije mora biti regulisano prema vazecem pravilniku SSOS-a, a to znaci da osvajaju plasman na svakom takmicenju posebno ali ne osvajaju bodove. Bodovi za domace takmicare bice odredjeni tako sto ce se svaka posada pomeriti na gore za onoliko mesta koliko ispred nje ima stranih takmicara.

Uslovi za vozila
Clan 8.

Vozila za takmicenje moraju ispunjavati uslove koje zahtevaju propisi SSOS-a.
1. Sva vozila moraju imati zastitni roll-bar, bilo spolja ili iznutra, s tim sto unutrasnji roll-bar mora imati najmanje osnovni luk sa dva kosnika I bar jednom dijagonalom.
2. sva vozila moraju imati ispravno vitlo
3. sva vozila moraju imati PP aparat, prvu pomoc, kao I traku za slepovanje ili konopac.
4. ispravan instument za merenje pređenog puta ili Tripmaster
5. offroad pneumatici i rezervni pneumatic
6. Kuka za kačenje sajle ,napred I pozadi,vidno obeležena
7. Sva prijavljena vozila ce biti podeljena na hard I soft klasu.
8. Soft klasa ce biti podeljena u zavisnosti od kubikaze vozila, I to:

- Klasa I do 2800 ccm
- klasa II od 2801 do 3500 ccm
- klasa III preko 3500 ccm
9. Vozila koja mogu učestvovati na takmičenju su terenska vozila sa pogonom na sva četiri točka. Nije dozvoljeno učešće malim putničkim vozilima iako imaju pogon na sva četiri točka.

Uslovi za organizovanje takmicenja
Clan 9.

Svaka posada koja nastupa na takmicenju moze imati pratece vozilo. Svako pratece vozilo mora biti jasno oznaceno startnim brojem posade u cije ime mora biti prijavljeno. Prateca vozila mogu takmicarima pruzati iskljucivo tehnicku pomoc na njihovim vozilima (popravke, snabdevanje gorivom,, mazivom itd). Iskljucuje se svaka pomoc takmicarima u pogledu elemenata takmicenja. Organizator svakog takmicenja, duzan je da organizuje posebno vozilo za izvlacenje I prevoz neispravnih I ostecenih vozila, koje ce po potrebi, tokom ili nakon zavrsetka svake etape ili celog takmicenja, premestiti nepokretno vozilo na za to odgovarajuce mesto. Zone (ako takve postoje) u kojima je zabranjeno pruzanje tehnicke pomoci, moraju biti oznacene u putnoj knjizi. Unutar tih zona sve popravke I punjenje goriva mogu izvrsiti samo takmicari koristeci iskljucivo opremu smestenu u takmicarskom vozilu. U zonama vremenskih kontrola, zonama izmedju kraja jedne I pocetka druge etape, zabranjene su bilo kakve popravke ili pomoc drugih lica.Pomoc drugih lica je zabranjena I na specijalnim ispitima.

Prijave za takmicare
Clan 10.

Prijave za ucesce na takmicenju moraju se podneti organizatoru u roku propisanom u Posebnom pravilniku takmicenja koji pise organizator za svako takmicenje posebno. Obaveza svih takmicara je da se prijave onoliko dana ranije koliko je to organizator propisao Posebnim pravilnikom. Posle tog roka, organizator moze prihvatiti prijave uz naplatu takse koja ce biti odredjena opet, Posebnim pravilnikom tog takmicenja. Takmicar moze zameniti takmicarsko vozilo koje je prijavio na prijavnom listu, nekim drugim vozilom, sve do tehnickog prijema, ali I to drugo vozilo mora biti iste klase kao I prethodno. Ako se za vreme tehnickog prijema pokaze da neko vozilo nepripada klasi za koju je prijavljeno, moze se svrstati u odgovarajucu klasu a odluku o tome donosi tehnicka komisija u dogovoru sa organizatorom. Potpisivanjem prijave, takmicari se obavezuju da ce se pridrzavati propisa Posebnog pravilnika tog takmicenja, Pravinika za Off- Road Rally SSOS-a, kao I Medjunarodnog sportskog pravilnika FIA.
Organizator takmicenja ima pravo da odbije prijavu pojedinog takmicara bez navodjenja razloga zbog kojih je to ucinio (prema clanu 74. Medjunarodnog sportskog pravilnika FIA).
Prijave na OFF-ROAD RALLY će se primati do datuma naglašenog I određjenog od strane organizatora, objavljenog putem sredstava javnog informisanja (FB-stranica OFF ROAD SAVEZ SRBIJE, www.srbija4x4.com, , radio I TV stanica ili nekog drugog sredstva.

Startarina za takmicenje
Clan 11.

Prilikom verifikacije I tehnickog pregleda, svaki takmicar je obavezan da uplati startarinu (kotizaciju) ciju visinu odredjuje organizator na svakom takmicenju posebno ili ce to odrediti upravni odbor SSOS-a pre pocetka sampionata.
Puni iznos startarine bice vracen:
a) takmicarima cije prijave nisu prihvacene
b) svim takmicarima ukoliko se takmicenje ne odrzi,
c) organizatori mogu vratiti odredjeni postotak startarine onim takmicarima, koji nisu mogli nastupiti na takmicenju ali ne zbog svoje greske. Odluku o tome donosi organizator.

Startna lista, startne tablice, startni brojevi
Clan 12.

Prva startuje posada sa najmanjim startnim brojem u svojoj klasi a redosled klasa odredjuje direktor trke , odnosno organizator. Startne brojeve odredjuje organizator u skladu sa pravilima odgovarajuceg dodatka pravilnika SSOS-a za tu godinu. Na prioritetnoj listi bice oni takmicari koji su u prethodnoj godini u generalnom plasmanu osvojili prvih pet mesta. Prioritetnu listu utvrdice komisija SSOS-a. Ostale startne brojeve dodeljuje organizator.

Reklamiranje na takmicenju
Clan 13

Takmicarima je dopustena upotreba svih vrsta reklama na svojim takmicarskim vozilima sve dok:
a) je to u skladu sa nacionalnim zakonima kao zakonima SSOS-a (ako postoje), kao I odredbama FIA,
b) reklame nisu postavljene na mestima za takmicarske brojeve
c) one ne smanjuju vidokrug takmicara.
Obavezne reklamne nalepnice sponzora takmicenja , koje obezbedjuje organizator, I koje nijedan takmicar ne moze odbiti, nalazice se na poklopcu motora ili nekim drugim delovima vozila. Ako takmicari ne zele da na svojim vozilima nose reklamne nalepnice sponzora takmicenja, istima nece biti dozvoljen start. Ukoliko u toku takmicenja neke nalepnice spadnu , takmicari nece biti penalizovani. Zabranjeno je nositi reklamne nalepnice na prednjem vetrobranskom staklu, osim reklamne nalepnice sirine najvise 10 cm, postavljene do samog vrha vetrobranskog stakla.

Vremenski karton (time card)
Clan 14.

Na startu svakog takmicenja posada dobija vremenski karton sa vremenskim podacima voznje. Ovaj karton moze biti I deo road book-a(poslednja strana I sl.). Ovaj karton mora da se da sluzbenoj osobi na njen zahtev, posebno na kontrolnim mestima gde se on overava. Podaci u vremenskom kartonu se nesmeju prepravljati, ne sme se nista dodavati, ako to nije odobrila ili uradila sluzbena osoba na vremenskoj kontroli, koja to overava svojim potpisom I pravi sluzbenu zabelesku u svojim papirima. Ako na vremenskom kartonu nedostaje overa ili ako ga takmicar nije urucio na vremenskoj ili prolaznoj kontroli u vremenskom intervalu koji je dopusten kao najvece vremensko zakasnjenje bice penalizovan sa 5000 kaznenih sekundi-bodova. Takmicari su duzni da se pridrzavaju vremena predvidjenog za prolazak pojedinih sektora. Odstupanje od predvidjenog vremena podleze vremenskoj kazni. Svaki minut zakasnjenja u VK bice penalizovan sa 10 kaznenih sekundi-bodova.Organizator takmicenja je duzan kod odredjivanja vremena prolaska kod pojedinih veznih sektora, da uzme u obzir uslove na stazi I specificnost saobracaja na pojedinim delovima staze. Prosecne brzine na veznim sektorima koje se voze kombinovano, javni saobracaj-off-road, nesmeju biti vece od 50 km/h. Dozvoljeno odstupanje o dove odredbe je 20%. Bilo koja razlika u vremenima unesenim u vremenski karton I onim u sluzbenim dokumentima bice predmet ispitivanja I konacne odluke Zirija odnosno organizatora takmicenja. Vremenski karton mora se predati ciljnoj kontroli na kraju prve deonice takmicenja, odnosno na kraju takmicenja ako se ceo rally vozi kao jedna deonica. Ako postoji vise deonica, na startu svake deonice, organizator takmicenja ce uruciti takmicaru novi vremenski karton. Svaki takmicar odgovara za svoj vremenski karton I za tacnost unesenih podataka u njega.

Itinerer, putna knjiga (road book)
Clan 15

Organizator je duzan da svakoj posadi obezbedi tacan opis itinerera (road book, putna knjiga), sa tacnim opisom kontrolnih mesta, opisom lokacija, specijalnih ispita I opisom cele takmicarske staze. Putna knjiga mora biti izradjena prema propisima SSOS-a (format A5), a takmicari ce je dobiti nakon tehnickog pregleda takmicarskih vozila I verifikacije takmicara na takmicenju , ili neposredno pre starta svake etape. Udaljenost putnoj knjizi I celom itinereru utvrdjuje organizator takmicenja I one ne mogu biti predmet reklamacije (zalbe). Smetnje na stazi, saobracajne nezgode, spustene rampe I slicno takodje nemogu biti predmet zalbi. U slucaju da bilo koji deo itinerera, iz bilo kog razloga (visa sila), takmicari nemogu voziti, organizator moze odlukom zirija ili direktora trke, otkazati taj deo takmicenja, o cemu ce takmicare obavestiti na vremenkoj kontroli koja prethodi na toj deonici. O promenama nastalim tokom samog takmicenja, takmicare treba obavestiti na kontrolnim mestima, trazeci potpis vozaca-suvozaca kao dokaz da su o promenama informisani.

Opisi elemenata takmicenja
Tehnicki prijem
Clan 16

Svaka posada koja ucestvuje na takmicenju prema dobijenom rasporedu mora doci na tehnicki pregled u predvidjenom intervalu. Svako vozilo koje dodje na tehnicki pregled van propisanog vremena nece moci da startuje na takmicenju izuzev ako je do kasnjenja doslo usled vise sile ili ako organizator ne odluci drugacije. Ako se utvrdi da pojedina vozila na tehnickom pregledu nisu ispravna, ziri takmicenja moze tim takmicarima dati odredjeno vreme za popravak. Nijedno vozilo koje ne odgovara propisima ne moze da startuje. Tehnicki prijem I verifikacija vozila I takmicara pre starta je osnovne prirode (utvrdjivanje identiteta takmicara, posedovanje vozacke dozvole “B” kategorije, vrsta vozila, tip, klasa, posedovanje opreme, vitlo, roll bar, PP aparat, sajla ili uze za slepovanje I td). Potom sledi , po potrebi identifikacija broja sasije I motora. Takmicar (vozac ili suvozac) mora biti prisutan licno na tehnickom pregledu. Dodatne provere takmicara I vozila mogu biti obavljene u bilo koje vreme tokom takmicenja kao I nakon njegovog zavrsetka. Takmicar je odgovoran za ispravnost svog vozila dok traje takmicenje. Svako vozilo mora imati vetrobransko staklo (ostavlja se mogucnost zatvaranja bocnih stakala kao I zadnjeg stakla limom ili nekim slicnim materijalom slicne tvrdoce, sper ploca, drvo) kako na tehnickom pregledu tako I duzinom celog itinerera. Ukoliko na takmicarskim vozilima dodje do gubitka vetrobranskog stakla (razbijanje, ispadanje) isto ce biti diskvalifikovano I udaljeno sa itinerera. (tolerisace se napukla vetrobranska stakla).. Identifikacione oznake (startni brojevi) postavljene od strane organizatora, moraju biti nedirnute tokom takmicenja. Tolerisace se grebanje I sl. Ako one potpuno nedostaju na vozilima dolazice do iskljucenja sa takmicenja ako to odluci organizator. Ako se otkrije prevara bilo koje vrste, a posebno oko identifikacionih oznaka, bice iskljucen takmicar I ostale osobe koje su u tome ucestvovale.

Upoznavanje staze

Clan 17

Da bi svim posadama omogucio jednake uslove za takmicenje, organizator ce tek na tehnickom prijemu ili neposredno pre starta svake etape, podeliti svim takmicarima putnu knjigu (road book)

Start
Clan 18.

Vozila ce startovati prema redosledu naznacenom u startnoj listi, od najmanjeg broja prema najvecem (klase I, II , III, hard) pri cemu redosled klasa odredjuje director takmicenja. Vozila startuju sa upaljenim motorom. Vozilo moze startovati na pocetku rally-a, na vremenskim etapama kao I na specijalnim ispitima samo ako su oba clana posade u vozilu. Posada koja se na startu rally-a pojavi sa zakasnjenjem ispod 15 minuta posle starta poslednjeg takmicenja, moci ce da startuje ako to organizator nije regulisao drugacije posebnim pravilnikom. Na startu svake etape posebno, sudije ce cekati najvise 30 minuta posle prolaska poslednjeg takmicara, ili ranije ako im organizator to dozvoli.Na cilju svakog Rally-ja vozac I suvozac obavezni.U suprotnom,diskvalifikacija sa tog takmicenja.

Kontrole- opsta pravila
Clan 19.

Sve kontrole, vremenske I prolazne, specijalni ispiti, start I cilj moraju biti obelezeni I formirani po pravilima FIA za rally takmicenja.
Sudije moraju biti u vidokrugu dolazecih vozila, te posebno obelezeni fluorescentnim prslucima.
Sudije svu komunikaciju obavljaju isključivo sa suvozačem.

Vremenska kontrola (VK)
Clan 20.

Svaka posada duzna je da se pojavi sa svojim vozilom najkasnije u propisano vreme (vreme starta plus vreme predvidjeno za prelazak te etape), u sve vremenske kontrole koje su predvidjene I naznacene u vremenskom kartonu. Posada je odgovorna za pravovremeno podnosenje vremenskog kartona na overu.
a) zona vremenske kontrole je obelezena okruglim tablama precnika 25 cm na sledeci nacin:

a) Pocetak zone oznacen je upozoravajucom tablom sa ucrtanim casovnikom na zutoj osnovi- podlozi na udaljenosti oko 20m. U smeru voznje nalazi se kontrolno mesto sa sudijskim stolom oznaceno tablom iste velicine sa istim simbolom ali na crvenoj podlozi. Kraj zone nalazi se na oko 10 metara dalje oznacen je tablom narandzaste boje sa tri kose crte.
b) Takmicarsko vozilo ulazi u zonu vremenske kontrole najkasnije u svoj minut . Putni(vremenski) karton predaje sudiji na kontrolu I overu.. Za svaki zapoceti minut kasnijeg ulaska u VK van vremena opisanog u predhodnom stavu, posada ce biti penalizovana. Regularni minut pocinje u vreme izracunatom u putnom kartonu I traje 59 sekundi tj. Do sledeceg punog minuta.
c) Takmicarsko vozilo mora napustiti vremensku zonu u smeru nastavka itinerera, odmah po isteku regularnog minuta. U protivnom duze zadrzavanje ima za posledicu diskvalifikaciju.
d) Posada koja zakasni moze odmah nastaviti voznju po overi putnog kartona a na sledecu etapu ce startovati po novom upisanom vremenu.
e) Posada moze kasniti na VK maksimalno 30 minuta posle predvidjenog prolaska poslednjeg takmicara. Svako vece zakasnjenje ce za posledicu imati neoveravanje te VK te ce posada biti penalizovana.
f) Dopustena odstupanja sudijskih casovnika su 10 sekundi a takmicari su duzni da u tim granicama podesavaju svoje casovnike.
g) Vremenske kontrole se otvaraju 30 minuta pre predvidjenog dolaska prve posade I zatvaraju 30 minuta posle predvidjenog prolaska poslednje posade. Zona vremenske kontrole smatra se zatvorenim prostorom za parkiranje I u istoj se zabranjuje bilo kakva intervencija ili primanje pomoci sa strane.
h) Organizator zadrzava pravo da ukune ili premesti VK o cemu mora blagovremeno da obavesti sve ucesnike takmicenja.
i) Svaki takmicar je duzan da do sudijskog mesta dodje iz smera koji je odredio organizator. U suprotnom sudija mu nece overavati vremenski karton

Prolazna kontrola
Clan 21

Svaka posada je duzna da se prijavi na svaku prolaznu kontrolu naznacenu u putnom- vremenskom kartonu, da iste overi bez obzira na vreme. a)Prolazna kontrola mora biti oznacena crvenom tablom razmere kao I VK samo sto ce na njoj biti nacrtani pecati.

b) takmicarsko vozilo moze nastaviti voznju odmah po overi kartona. U putni karton se ne upisuje vreme prolaska.
c) Prolazna kontrola otvara se 30 minuta pre predvidjenog dolaska prve posade a zatvara 30 minuta posle predvidjenog dolaska poslednje posade, racunato na bazi prosecne brzine na etapi.
d) Organizator zadrzava pravo da premesti ili ukine prolaznu kontrolu (PK) o cemu mora blagovremeno da obavesti sve takmicare.

Specijalni ispit (brzinski)
Clan 22.

Specijalni ispiti (SI) koji se boduju za plasman posada rasporedjuju se po itinereru I unose u program takmicenja. Lokacije, opise I skice pojedinih SI daje organizator u putnoj knjizi-road book-u)
a) posada koja ne izvrsi-obavi SI ili ne ispuni sve njegove elemente bice penalizovana po clanu pravilnika o penalizaciji.
b) Takmicar vozi sve SI na svoj rizik. Organizator obezbedjuje zatvaranje staze, osigurava gledaoce I sudije od nezgoda.
c) Vreme na SI meri se elktronski, fotocelijama 1/100
d) Sudije na startu saopstavaju posadi vreme starta na cirkularnim SI.
e) Start SI se obavlja tako sto se posada zaustavi ispred linije starta, nakon cega sudija upisuje u vremenski karton vreme predvidjeno za start(cas I minut). Po upisivanju vremena sudija vraca vremenski karton. Posada moze startovati tek kada od sudije dobije znak za start. Sudije ce na startu glasno saopstiti posadi preostalih 30 sek. Do starta, zatim 15 pa 10, a poslednjih 5 sekundi ce odbrojavati po jednu pokazujuci rukom ispred vetrobrana na strani vozaca.. U trenutku kada istekne poslednji sekund, sudija podize ruku I daje znak za start. Start pre datog znaka kaznjava se kao pogresan start I bice penalizovan po clanu pravilnika o penalizaciji. Sudija starta bi trebalo da bude viseg ranga, odnosno posebno obucen.
f) Cilj specijalnog ispita je leteci I zaustavljanje na ciljnoj liniji je zabranjeno pod pretnjom diskvalifikacije. Na udaljenosti od 50 do 200 metara posle linije cilja posade su duzne da se zaustave ispred table STOP, gde ce im sudija u vremenski karton upisati vreme prolaska kroz cilj (cas, minut sekund desete stote)
g) Za neuspeli start, posada je sama odgovorna (osim ako je doslo do sudijske greske ili vise sile) I nemoze da ga ponovi, a u slucaju kvara na vozilu ili nezgode mora da ukloni vozilo sa puta I obezbedi , tj. Oslobodi mesto nezgode. Ukoliko nije u mogucnosti da sama oslobodi mesto nezgode duzna je da se obrati organizatoru a najkasnije u roku od 10 minuta od vremena nezgode ili kvara.
h) Na SI je obavezno prisustvo oba clana posade u vozilu, sa zastitnim kacigama na glavama, PP aparatom, postavljenom na pristupacnom mestu u vozilu.
i) Tokom celokupnog rally-a obavezno je nosenje kaciga i upotreba sigurnosnih pojaseva koji moraju biti vezani u najmanje tri tacke. Preporucuju se H pojasevi.
j) Na merenje vremena ne mogu se uloziti prigovori.
k) Ukoliko se SI vozi van kategorisanih puteva (livada I dr) bice oznacen kocicima I trakama cije kidanje I obaranje povlaci penalizaciju.

Ispit spretnosti
Clan 23

Organizator po sopstvenom nahodjenju moze postaviti ispite spretnosti (IS) duz itinerera. Pod IS se podrazumeva savladjivanje pojedinih prepreka (blato, voda, stena I sl.) U vremenskom kartonu IS mora biti naznacen- obelezen. U slucaju neprolaska takmicara kroz IS posada ce biti penalizovana po clanu pravilnika o penalizaciji. Organizator je duzan da IS prilagodi takmicarskim vozilima soft klase imajuci u vidu njihovu pripremljenost I konstrukciju. U slucaju preteskih IS organizator je duzan da obezbedi vozilo za pomoc pri prolasku takmicarskih vozila a ta pomoc se nece penalizovati ali ce se evidentirati u vremenski karton I bice koriscena kod izjednacenih rezultata. Bolja ce biti ona posada koja nije koristila pomoc organizatora.

Specijalni ispit - obelezavanje

Clan 24.

Disiplina u voznji

Clan 25.

Svi ucesnici su duzni da se pridrzavaju saobracajnih propisa. Takmicari su narocito duzni da postuju ogranicenje brzine na delovima javnog puta kao I ogranicenja brzine obelezena u road book-u. Od ovoga se izuzimaju ogranicenja brzine na SI gde su staze zatvorene I obezbedjene. Kao posebno teski prekrsaji discipline koji se kaznjavaju diskvalifikacijom su ometanje preticanja, zaustavljanje vozila na stazi bez ikakvog razloga, voznja obrnutim smerom od predvidjenog na SI, napustanje mesta nezgode na javnom putu, ometanje takmicara na SI, uklanjanje sluzbenih oznaka, ometanje rada sudija. Prijave o prekrsajima discipline na posebnim ispitima I itinereru, podnose sudije, takmicari I redari ziriju odnosno organizatoru takmicenja.
Pod Disciplinom u vožnji se podrazumeva I vodjenje računa o ekologiji(ne bacati smeće iz vozila)

Penalizacija
Clan 26

- voznja po itinereru
Svaka posada je duzna da vozi po itinereru u celosti. Za neobavljenu voznju po zadatom itinereru povlaci za posledicu penalizaciju, I to:
1. neoverene prolazne kontrole 5000 KP
2.za svaki minut kasnijeg ulaska u VK posada ce dobiti 10 KP.
3.Nevezan pojas 100 KP
4.Nenosenje kacige 5000 KP
5.Raniji start 10 KP
6.Gubitak ili nepredavanje putne knjige povlaci diskvalifikaciju
7. Minimum predjene staze je 75% .Manje od toga se ne boduje
8. Konzumiranje alkohola za vreme trajanja Rall-y -Diskvalifikacija
9. Diskvalifikacija posade sa dva takmičenja povlači diskvalifikaciju iz šampionata
i diskvalifikaciju sa svih trka u narednih godinu dana.
10.Dolazak iz suprotnog pravca na bilo koje sudijsko mesto 5000 kp
brzinski ispiti
-

Vozi se u okviru etape
a) kidanje trake 10 KP
b) obaranje kocica 20 KP
c) izlazak van trake sa sva cetiri tocka 5000 KP

PRAVILNIK SOSS-a za HARD klasu:
Staza za Hard klasu ima jednu etapu. Vozi se od starta do cilja u zadatom vremenskom periodu. Kašnjenje na cilj
biće penalizovano sa 10 kp za svaki započeti minut. Etapa mora sadržati minimalno 3(tri) a maksimalno 5 (pet)
specijalnih ispita. Vreme provedeno na SI i vreme čekanja za ulazak na isti ne ulaze u zadato vreme etape.
Etapa treba da sadrži minimalno (3)tri problematične tačke gde će biti i obavezan prolaz svakog takmičara (svaki
prolaz će imati kontrolnu tačku na kraju), gde će takmičari pokazati spretnost i snalažljivost u ekstremnim
situacijama. Na tim tačkama biće dozvoljeno preticanje i obilaženje.
Etapa za HARD stazu nije kilometarski ograničena, kvalitet etape će se meriti težinom prolaza, a ne dužinom etape.
BODOVANJE:
- 1 sec proveden u ispitu /1 kp
- Ne prolazak kontrolne tačke 5000 kp
- Obaranje kočića 50 kp (kočić oboren, ne nakrivljen)
- Kidanje zaštitne trake 20 kp
- Napuštanje SI sa sva 4 točka 5000 kp
- Ne ulazak na SI- 5000 kp + najlošije vreme na tom SI
- Nevezan pojas na etapi ili SI-u (vozač, suvozač) 100kp
- Nenošenje kacige na etapi ili SI-u (vozač, suvozač) 5000 kp
- Vitlanje bez zaštitne trake za drvo 2000 kp
- Konzumiranje alkohola za vreme trajanja vožnje - DISKVALIFIKAC IJA
Diskvalifikacija posade sa dva takmičenja povlači diskvalifikaciju iz šampionata
i diskvalifikaciju sa svih trka u narednih godinu dana.
Specijalni ispiti treba da sadrže najmanje dva segmenta:
- prohodnost vozila u blatu ili vodi
- prohodnost vozila u zahtevnom terenu (usponi, bočni nagibi....)
Organizator je dužan da prođe svaki SI pre takmičenj
DOPUNA PRAVILNIKA SSOS-a -- KLASA HARD
U klasi HARD plasman ce se odredjivati na sledeci nacin: Svaki specijalni ispit ce se bodovati posebno po sistemu:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
25 18 15 12 10 8 6 4 2 1
Na kraju ce se sabirati osvojeni bodovi na specijalnim ispitima.
Kasnjenje na etapi bice penalizovano tako da za svaka zapoceta tri minuta takmicar dobija jedan kazneni poen, koji ce biti oduzet od ukupnog broja poena osvojenih na specijalnim ispitima. Na primer:
Kasnjenje 1,2 ili 3 minuta – 1 kazneni poen
Kasnjenje 4,5 ili 6 minuta – 2 kaznena poena
Kasnjenje 7,8 ili 9 minuta – 3 kaznena poena
___________

Kasnjenje 27, 28 ili 29 minuta – 10 kaznenih poena

Ocena: 0.00 (0 ocena) - Oceni ovaj članak -

Odstampaj ovu stranicu Pošalji vest prijatelju Napravi PDF od članka
Svi komentari su vlasništvo njihovih autora. Mi nismo odgovorni za njihov sadržaj.
Copyright 2005-2013 by Srbija4x4.Com